IMPORTANT! INSTRUCCIONS DEL JOC

Abans de començar llegiu atentament les següents instruccions

Sistema de comunicació

Assegura’t que els membres del teu equip i tu podeu parlar entre vosaltres amb un sistema de comunicació online (Skype, Hangouts, Jitsi, etc.). Durant el joc cada jugador tindrà proves específiques, però us caldrà col·laborar per avançar.

Itineraris individuals

Cada jugador haurà d’escollir un personatge diferent de joc. N’hi ha 4 en total, un per jugador. No es pot repetir! Cada personatge seguirà un itinerari de joc individual, però caldrà mantenir una comunicació fluïda amb la resta de l’equip per seguir endavant.

Proves i enigmes

Per avançar de “pantalla” cada jugador haurà de superar una prova específica. La solució a la prova serà un número o un codi que hauràs d’entrar en un formulari correctament per tal de poder avançar a la següent fase. Si no te’n surts, llegeix les pistes que trobaràs a cada fase.

Victòria col·lectiva

Només quan tots i cadascun dels membres del teu equip hagueu passat totes les fases del joc haureu aconseguit superar l’escape room. Allò que faci i trobi cada jugador també servirà per als altres. Mantingueu una comunicació regular i fluïda. Ningú es pot quedar enrere.