Temps restant de joc

SLRR - Sea Level Rise Room - Article Científic-1

Si has completat els mots encreuats correctament i vols tornar a veure’n el resultat esborra i torna a escriure una de les lletres que el formen i el resultat final tornarà a aparèixer.


1. Capa de sòl permanentment congelat durant dos o més anys consecutius
2. En anglès, canvi de clima produït per l'activitat humana que altera la composició de l'atmosfera mundial
3. L'escalfament global n'ha provocat el seu augment fins als 1.1ºC a nivell global
4. També anomenats gasos d'efecte...
5. Principal gas causant del l'escalfament del planeta

No me'n surto, vull una pista

L’equip d’investigadors va publicar els resultats de la seva recerca en un article científic de tres pàgines. Cal que trobis les tres pàgines per tal de superar la prova.

Vaja, necessito una segona pista!

El codi que busques resulta de la combinació dels nombres que estan destacats a cadascuna de les tres pàgines de l’article científic. Mira bé qui és l’ordre correcte de les pàgines!

Sóc un desastre! Em cal una tercera pista...

Encara no has trobat les tres pàgines? La primera està publicada directament a la part central d’aquesta pantalla, la segona es troba dins de la revista que encapçala aquesta pantalla i la tercera l’obtindràs quan resolguis els mots encreuats.

Introdueix el codi de 4 xifres per avançar a la següent fase